In 2004 is De Brink Opleidingen opgericht door Constance van Rooijen (gepromoveerd juriste in het familierecht). De Brink Opleidingen bureau legt zich toe op het organiseren van cursussen, seminars, studieweken, themalunches, conferenties e.d. ten behoeve van specifieke groepen van beroepsbeoefenaars (juristen) met name advocaten.

Speciaal voor advocaten organiseert De Brink Opleidingen cursussen in het kader van de Permanente Opleiding (PO). De Brink Opleidingen is geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en door CEDEO erkend. De Brink Opleidingen staat dan ook in voor de kwaliteit van de cursussen, die gegeven worden door gerenommeerde docenten op veelal fraaie locaties in binnen- en buitenland (!) in een aangename sfeer. Tijdens deze bijeenkomsten is er uiteraard ook ruimte voor eigen inbreng.

Op deze website kunt u informatie vinden over de bijeenkomsten die de komende periode worden georganiseerd, hoe u zich kunt aanmelden, de algemene voorwaarden, contactgegevens enzovoort. Rechtsgebieden: hoofdzakelijk strafrecht en familierecht (inclusief jeugdrecht, straf en civiel), maar ook op andere terreinen (politierecht, gezondheidsrecht en belastingrecht e.d. ).

Graag worden advocaten en andere geïnteresseerden uitgenodigd om aan te geven op welk (deel) terrein zij bijscholingscursussen zouden wensen. U kunt daarvoor contact opnemen met Constance van Rooijen.

Inhoudelijke cursuscoördinatie (strafrecht): prof. mr. T.M. Schalken, emeritus hoogleraar strafrecht aan de VU (zie zijn website tomschalken.nl).