Scheiden zonder vrijheid, proefschrift

Scheiden zonder vrijheid

Op 19 juni 2007 promoveerde Constance van Rooijen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De titel van haar proefschrift is Scheiden zonder Vrijheid. Is gezamenlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind? Promotoren waren prof. mr. J.E. Doek en prof. dr. R.A.R. Bullens. Van Rooijen beantwoordt de onderzoeksvraag ‘is gezamenlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind’ in algemene zin bevestigend, maar geeft aan dat dat niet per definitie het geval is.

Van Rooijen beveelt aan om Adviespunten Scheidings- en Omgangsbemiddeling op te zetten, die een landelijke dekking (minimaal twintig bureaus, bijvoorbeeld in de sectors kanton van de rechtbanken) bieden voor scheidende ouders. Als voorbeeld noemt Van Rooijen het Buro Echtscheiding Groningen dat in 1983 werd opgericht, en waarvan de werking door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie werd geëvalueerd, maar bij gebrek aan financiële middelen werd opgeheven.

Financiering

Van Rooijen is zich bewust van de kosten die een dergelijke oprichting met zich brengt, en stelt financiering door de desbetreffende ministeries voor, wegens de preventieve werking die uiteindelijk weer een kostenbesparing zou moeten opleveren.

De aangeboden hulp zou voor ouders kosteloos moeten zijn. De Adviespunten zouden zelfstandig moeten kunnen opereren en niet gekoppeld moeten zijn aan de Bureaus Jeugdzorg. Taken van de Adviespunten strekken zich uit van de periode tijdens tot na de (echt)scheiding, door middel van het bieden van ondersteuning, bemiddeling en advies aan ouders. Richtlijn voor de Adviesbureaus dient altijd het belang van het kind te zijn.

Ouders kunnen zelf en vrijwillig een Adviespunt benaderen, maar ook kunnen zij door de rechtbank of de Raad voor de Kinderbescherming naar zo’n Adviespunt worden verwezen. De Adviespunten kunnen eveneens een belangrijke rol spelen bij de vormgeving en eventuele wijziging van ouderschapsplannen, die in het wetsvoorstel van (oud-)minister Donner (TK 30145) verplicht worden voor alle scheidende ouders.

C. van Rooijen

Pagina’s: 304
Gepubliceerd op: 07-2007
ISBN (softcover) : 9789058502858

Verkrijgbaar via Wolf Legal Publishers

De digitale versie is hieronder te downladen