Schriftelijke klachtenregeling De Brink Opleidingen

  • Cursisten dienen een eventuele klacht binnen 10 dagen na afloop van de cursus/seminar/masterclass/studieweek schriftelijk in te dienen bij mw. mr. dr. C. van Rooijen, directeur van De Brink Opleidingen (Brink 4, 1399 GW Muiderberg);
  • Indien na deze termijn wordt geklaagd, vervalt het recht op reclame;
  • In deze brief dient de klacht nauwkeurig te zijn omschreven;
  • Tevens dienen de volgende aspecten in de klachtbrief te staan: naam cursist, adres, dagtekening, datum van de cursus, de reden waarom er bezwaar wordt gemaakt, doel van het bezwaar en ondertekening;
  • De klager ontvangt na het indienen van een klacht een ontvangstbevestiging van zijn klacht;
  • Klachten worden vertrouwelijk behandeld;
  • De klachten worden zo spoedig mogelijk afgehandeld doch uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging.

Beroep

Indien klager nadien niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, wordt de zaak voorgelegd aan de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten.

Lees hier de algemene informatie over inschrijven en annuleren.