Actualiteitencursus Fiscaal Strafrecht 23 november 2023

Hotel Mitland Ariënslaan 1, Utrecht

Op donderdag 23 november a.s. zal de Actualiteitencursus Fiscaal Strafrecht plaatsvinden. Deze cursus zal worden verzorgd door mw. mr. A. Feenstra en mr. dr. W.E.C.A. Valkenburg. Inhoud cursus: Tijdens deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de relatie tussen de typische fiscale delictsomschrijvingen en de commune delicten, daderschap en deelneming bij fiscale delicten, opzet in relatie tot pleitbaar standpunt, strafuitsluitingsgronden en witwassen en voordeelsontneming in relatie […]

Eindejaarscursus Strafrecht op vrijdag 8 december 2023

Kasteel ’t Kerckebosch Arnhemsebovenweg 31, Zeist

Op vrijdag 8 december 2023 zal de bekende Eindejaarscursus Strafrecht plaatsvinden die wordt verzorgd door prof. F.W. Bleichrodt en prof. mr. J.S. Nan. Tijdens deze cursus zullen alle actuele ontwikkelingen van het afgelopen jaar de revue passeren. Aan de orde zullen onder andere de volgende onderwerpen komen: Opzet Medeplegen Noodweer Ontneming Procesafspraken Keskin Ondervragingsrecht Verschoningsrecht […]

Strafrecht onder invloed van het bestuursrecht: aanpak ondermijning en Opiumwetzaken, 19 december 2023

Hotel De Witte Bergen Rijksweg 2, Eemnes

Op dinsdag 19 december a.s. zal de cursus Strafrecht onder invloed van het bestuursrecht (aanpak ondermijning en opiumwetzaken) plaatsvinden. Inhoud cursus: De raakvlakken tussen bestuursrecht en strafrecht op het gebied van handhaving zijn omvangrijk en complex. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren geven een beeld te zien waaruit blijkt dat de invloed van het bestuursrecht […]